Today, sad news arrived from the office of one of what was one of Amsterdam’s most prominent underground havens: Closure. Due to major setbacks, both technical and financial, the club has decided to close its doors for good. Below you find the original text and english translation of the open letter posted on Closure’s Facebook page today.

We wish the owners and staff all the best on this extremely difficult day, and express our gratitude for the many unforgettable nights we have spent there. You will be missed. 

——-

Dear visitors and relationships of closure,

With great regret, we want you tell by this letter that our beloved club Closure will be closing its doors immediately. With the accumulation of financial setbacks over the last two months, we can no longer keep our heads above water. We are therefor, to great sadness, forced to stop.

In December 2014, an opportunity opened up before us to start a temporary club on the rozengracht 133, right in the heart of Amsterdam’s city centre. We collected our entire life savings with each other to make our boyhood dream come true. On 16 January 2015 we officially opened our doors. We were so happy. Closure grew into a full-fledged club which we thought was an addition to Amsterdam nightlife. With a strong team and established promoters we worked day and night towards a program that we could be proud of.

The first year went pretty well for a temporary club. It was clear that we would want to go on for at least another year. By the end of 2015, however, we were faced with the first setback. On 20 December there was a small fire at 04:10 hours in one of the storage units at the back of the club. The visitors were evacuated in 5 minutes, and the fire was under control within 10 minutes by the fire department. Despite the fact that the damage to the property was found to be minimal, we came under heavy supervision of the municipality. This resulted in several inspections by the municipality and firefighters in the following week. The conclusion of the municipality was that different safety measurements had to be made to the property and the infrastructure. We worked day and night to meet the deadline of Friday, 25 December to comply with the guidelines of the municipality. We were ecstatic on Friday when we received the green light to open again.

The poor state of the property asked for extra investments to meet the standards of the municipality. Weekly adjustments were made, with the result that 2016 started in a bad financial state. To make matters worse, the municipality confronted us with different complaints from residents with regard to noise, as a result of our 29-hour marathon for the 1th anniversary of closure. Here too, we had to ensure improved noise insulation doors.

On Saturday 30 January the electricity stopped working. We weren’t able to get the system up in time for the event with moodymann, a huge setback. Eventually we were able to move the show at the very last minute to the Westerunie. In the next week we tried to reason with interim solutions to be able to open, but without success, unfortunately. This meant we had to cancel our events on the 5 th and 6th of February.

The replacement of the obsolete electricity and the improvement of the isolation of the club took us at least a few weeks. It was then that we realised how dire these implications really were, seeing that the very survival of the club was not sure. Nevertheless, we have done our utmost best to prevent Closure ending for good. The municipality demanded that a new electricity and sound test needed to be supplied. After a significant investment and the necessary adjustments, we had expected to open again in the weekend of 19 February. Turns out our adjustments and the report were not sufficient.

As a result of the financial damage caused by a number of investment in the building, cancellations and moving of shows, it was no longer feasible to operate the club. We have put everything into it in order to save the situation, to try and start again. The setbacks, however, continue to pile up rapidly. Meetings with potential investors, to see if a restart was possible, failed as well. So there is nothing left for us to do but to pull the plug.

We want to offer our sincere apologies to the fact that we could not have given you a proper farewell in the club. With pain in our hearts, we want to take this moment to say farewell and thank our tight crew: the bartenders, security, night managers, sound engineer, lighting programmer and marketing manager for all their hard work. We also want to thank all visitors for the nice atmosphere and beautiful nights that you have helped create in this past year. The organisations and many artists who have spoiled us with their innovative music. And, finally, all relationships and business contacts with which we have worked together so well.

You were great!
Warm greetings

Joey Muijlwijk & Oliver Louw

————–

Beste bezoekers en relaties van Closure,

Tot onze grote spijt willen wij jullie middels deze brief inlichten dat onze geliefde club Closure per direct zal stoppen. Door een opeenstapeling van financiële tegenslagen in de afgelopen twee maanden kunnen wij het hoofd niet meer boven water houden. Daarom moeten wij met tranen in onze ogen constateren dat de financiële schade die inmiddels is veroorzaakt niet meer is te overzien en dat wij genoodzaakt zijn te stoppen.

In december 2014 kregen wij de mogelijkheid om een tijdelijke club te beginnen op de Rozengracht 133 in hartje Amsterdam centrum. We sprokkelden al ons spaargeld bij elkaar en een jongensdroom, die wij al velen jaren koesterden, kwam uit. Op 16 januari 2015 opende wij officieel onze deuren. Wij waren dolgelukkig. Closure groeide uit tot een volwaardige club waarvan wij dachten dat het een toevoeging was in het Amsterdamse nachtleven. Met een sterk team en gevestigde organisaties werkten wij dag en nacht aan een clubprogrammering waar wij volledig achter stonden en trots op waren.

Het eerste jaar verliep redelijk voorspoedig voor een tijdelijke club. Het stond dan ook al snel vast dat wij minstens nog een jaar door wilden gaan. Eind 2015 werden wij echter geconfronteerd met de eerste tegenslag. Op 20 december ontstond er een kleine brand om 04:10 uur in één van de opslagruimtes aan de achterzijde van de club. De bezoekers werden binnen 5 minuten geëvacueerd en de brand was binnen 10 minuten onder controle door de brandweer. Ondanks dat de schade aan het pand miniem bleek te zijn, kwamen wij vanaf dat moment onder zwaar toezicht te staan van de gemeente. Dit resulteerde in verschillende inspecties door de gemeente en brandweer in de navolgende week. De conclusie was dat er per direct verschillende veiligheidsaanpassingen aan het pand en de infrastructuur moesten worden doorgevoerd om met goedkeuring van de gemeente tijdens de Kerstdagen open te kunnen gaan. Er werd een week lang, dag en nacht, gewerkt aan de clubruimte om deze vóór aanvang van vrijdag 25 december te laten voldoen aan de richtlijnen van de gemeente. Wij waren euforisch toen wij op vrijdag groen licht kregen om open te gaan.

De inspecties van de gemeente bleven aanhouden in januari 2016. De verouderde staat van het pand vroeg om extra investeringen om aan de normen van de gemeente te voldoen. Wekelijks werden er aanpassingen aan het pand doorgevoerd, met als gevolg dat 2016 voor ons op financieel gebied slecht van start ging. Tot overmaat van ramp confronteerde de gemeente ons met verschillende klachten van buurtbewoners met betrekking tot geluidsoverlast, naar aanleiding van onze 29-uurs marathon voor het 1-jarig bestaan van Closure. Ook hier moesten wij zorgen voor verbeterde geluidswering.

Op zaterdagmiddag 30 januari functioneerde tot onze grote schrik de elektriciteit niet meer. Het lukte ons niet om het systeem op tijd aan de praat te krijgen voor de show van die avond met Moodymann, een gigantische tegenslag. Uiteindelijk konden we de show op het allerlaatste moment nog verplaatsen naar de Westerunie. In de week erop hebben wij uiteraard geprobeerd om met tussenoplossingen toch open te kunnen gaan. Zonder succes helaas, in het weekend van 5 en 6 februari werd de vrijdag verplaatst en de zaterdag geannuleerd.

Het vervangen van de verouderde elektriciteit en het verbeteren van de isolatie van de club ging minstens enkele weken in beslag nemen. Wij beseften ons toen al snel dat dit grote gevolgen zou kunnen hebben voor het voortbestaan van de club. Desondanks hebben wij ons uiterste best gedaan om te voorkomen dat Closure voorgoed zou eindigen. We zetten door. De gemeente eiste dat er een nieuw elektriciteits- en geluidsrapport zou worden aangeleverd. Na nog een flinke investering en de nodige aanpassingen hadden wij verwacht het weekend van 19 februari weer open te gaan. Uiteindelijk bleken onze aanpassingen en het rapport niet voldoende te zijn om Closure door te kunnen zetten.

Als gevolg van de financiële schade door tal van investeringen in het pand, het annuleren en verplaatsen van shows, het niet meer kunnen exploiteren van de club sinds 30 januari en de doorlopende huur moeten wij nu noodgedwongen de handdoek in de ring gooien. Wij hebben alles op alles gezet om de situatie te redden en weer van start te gaan. De tegenslagen bleven zich echter in rap tempo opstapelen waardoor wij nu de stekker eruit moeten trekken. We hebben tot op de dag van vandaag nog geprobeerd om via investeerders de tent te redden, maar moeten nu ook de conclusie trekken dat het voor ons een financieel onhaalbaar jaar zou zijn geworden.

Wij willen onze welgemeende excuses aanbieden dat wij aan jullie niet eens meer een waardig afscheid kunnen geven. Helaas zijn wij niet in staat geweest om de situatie op te lossen. Met pijn in ons hart nemen wij nu afscheid en bedanken wij ons hechte team: het barpersoneel, de beveiliging, nachtmanagers, geluid- en lichtmannen, programmeur en marketeer, voor hun tomeloze inzet. Alle bezoekers voor de fijne sfeer en mooie avonden die we met jullie hebben mogen beleven. De organisaties en vele artiesten die ons verwend hebben met hun vernieuwende muziek. En ten slotte alle relaties en zakelijke contacten waarmee wij zo goed hebben samengewerkt.

Jullie waren geweldig!

Warme groeten

Joey Muijlwijk & Oliver Louw